Onderwijs

.

MERU heeft een op bewustzijn gebaseerd onderwijs ontwikkeld dat in staat is om het stress-voortbrengend onderwijs om te buigen in een stress vrij creatief bevorderend onderwijs.

voor meer informatie over TM en stressvrije scholen <klik hier>
voor meer informatie over TM en hersenontwikkeling <klik hier>
voor meer informatie over TM en ADHD  <klik hier>

U treft hier de eerste pagina aan van de “Maharishi op bewustzijn gebaseerd onderwijs”: de principes, praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
In USA is de Maharishi University of Management (MUM) in Iowa Fairfield hierop gebaseerd. Voor meer info over de MUM < klik hier>

Het hierna volgende prachtige artikel (30 pagina’s) over het op “bewustzijn gebaseerd onderwijs kunt u lezen door er op te klikken. U kunt het daarna dan ook downloaden.

 

 

Het onderwijs kampt wereldwijd met zeer grote problemen.
Er heerst een verborgen epedemie onder de leerlingen: traumatische stress. En dit is een realiteit onder de millioenen studenten die zijn opgegroeid in een klimaat van angst, pesten, geweld en drugsgebruik – stress die de schoolresultaten belemmeren en de fysieke en mentale gezondheid ondermijnen.

  • in USA gebruiken 10 millioen studenten anti depressiva
  • in USA lijden 4 millioen kinderen aan ADHD en andere leerstoornissen
  • in USA is zelfmoord de derde doodsoorzaak onder de teenagers
  • 70 % van de studenten, die geestelijke problemen hebben, krijgen geen hulp

In USA bestaat inmiddels de Maharishi University of Management.
Voor meer info < klik hier>

In Nederland, in Lelystad, bestaat al 26 jaar een lagere school.
Voor meer info <klik hier>

David Lynch, een bekende film maker, heeft zich het lot van de studenten aangetrokken en heeft een fantastisch fonds opgericht met als doel om op alle scholen het op bewustzijn gebaseerd onderwijs te brengen met als doel de stress te laten verdwijnen en de  blijheid, creativiteit en dynamiek daarvoor in de plaats te laten komen. Voor meer info <klik hier>

Het David Lynch fonds heeft inmiddels al vele fantastische resultaten in het onderwijs bereikt. Voor meer info <klik hier>

Oproep aan alle scholen:

MERU roept elke school in Nederland op om dit programma op hun school op te nemen en daarmee voor de leerlingen en leraren een stressvrije en probleemvrije school te creëren. Het is de taak van iedere school om de gelukkige mens en het genie diep in de leerling te ontwikkelen en zodoende gelukkige en evenwichtige mensen af te leveren. Het is mogelijk!

Voor meer info contact MERU :   meru-vlodrop@maharishi.net